La mise à niveau de Bitcoin Schnorr / Taproot expliquée

Si le bitcoin reste la monnaie cryptographique la plus précieuse au monde, en tant que chaîne de blocs de première génération, il est confronté à un certain nombre de défis. Le prochain soft fork Schnorr/Taproot répond à certains de ces défis et sera la mise à jour la plus importante de Bitcoin depuis le soft fork SegWit d’août 2017.

Le bitcoin reste la monnaie cryptographique la plus connue et la plus précieuse, avec une capitalisation boursière actuelle de 200 milliards de dollars. En tant que chaîne de blocs de première génération, Bitcoin est confronté à un certain nombre de défis. Par exemple, la vitesse des transactions sur Bitcoin est limitée à environ 7 transactions par seconde. Cependant, toute mise à niveau ou amélioration de Bitcoin doit passer par un processus rigoureux conçu pour garantir que les propriétés principales de Bitcoin en tant que monnaie numérique décentralisée et résistante à la censure ne sont pas compromises.

Propositions d’amélioration de Bitcoin

Pour développer, maintenir et améliorer la chaîne de blocs Bitcoin, les développeurs de Bitcoin Core proposent des propositions d’amélioration de Bitcoin (BIP). Un BIP Bitcoin fait référence à un document par lequel les développeurs proposent une solution à un problème sur le réseau Bitcoin. Par exemple, suite à l’introduction et à la mise en œuvre du BIP 141, plus communément appelé SegWit (Segregated Witness), les vitesses de transaction sur le réseau Bitcoin ont augmenté et les frais de transaction ont considérablement diminué. Il est essentiel de noter que cela a été réalisé sans augmentation de la taille des blocs de Bitcoin et sans impact sur les propriétés décentralisées de Bitcoin.

Le processus BIP a été créé par Amir Taaki, l’un des premiers développeurs de Bitcoin. Taaki pensait que le processus de développement de Bitcoin pouvait être amélioré en créant un processus structuré et transparent. Taaki a soumis le premier BIP (BIP 0001) le 19 août 2011, et a décrit le processus BIP lui-même.
La fourchette souple Bitcoin Schnorr/Taproot

Le soft fork Schnorr/Taproot est la mise à jour la plus importante de Bitcoin depuis le soft fork SegWit d’août 2017. L’ajout des signatures Schnorr au protocole Bitcoin fait l’objet de discussions depuis des années. Les signatures Schnorr seront mises en œuvre dans le cadre d’une mise à jour plus importante du protocole Soft fork appelée Taproot. Taproot a été proposé pour la première fois par Greg Maxwell, le développeur du noyau de Bitcoin, en 2018, et est basé sur une proposition plus ancienne appelée MAST (Merkelized Abstract Syntax Tree).

Taproot promet d’augmenter la fongibilité de Bitcoin, d’améliorer la fonctionnalité des contrats intelligents et de renforcer la confidentialité en faisant en sorte que toutes les transactions apparaissent identiques aux yeux des observateurs externes de la chaîne de blocage.

La mise à jour mettra en œuvre un nouveau style de signature cryptographique, les signatures Schnorr, qui présentent plusieurs avantages, notamment pour les contrats intelligents.

Actuellement, les signatures ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) sont utilisées pour signer les transactions sur la chaîne de blocage Bitcoin. Elles sont généralement d’environ 72 octets, alors que les signatures Schnorr ne dépassent pas 64 octets, ce qui représente une réduction de 12 % de la taille. Lorsque Satoshi Nakamoto a écrit le livre blanc sur les Bitcoins, les signatures Schnorr n’étaient pas disponibles dans les bibliothèques de cryptographie courantes et n’étaient pas disponibles pour un usage commercial car elles étaient protégées par un brevet américain. Si elles avaient été disponibles, on pense que Satoshi aurait opté pour les signatures Schnorr, et pas seulement en raison de leur taille réduite.

Les signatures Schnorr permettent l’agrégation de signatures grâce à Taproot, qui combine plusieurs clés privées en une seule „clé privée maîtresse“ qui peut signer des transactions. Cette agrégation devrait permettre de réduire les frais de transaction, de diminuer le coût d’exploitation d’un nœud et d’améliorer l’évolutivité. Taproot est particulièrement utile pour les plateformes utilisant des contrats intelligents sophistiqués, comme les bourses qui reposent sur des portefeuilles à plusieurs signatures.

Au lieu d’utiliser un porte-monnaie à deux ou trois signatures avec une clé de secours, une clé de tiers de confiance et une clé de secours d’urgence, où les participants doivent diffuser les trois clés pour dépenser les pièces, Taproot regroupe ces clés en une seule signature Schnorr, ce qui peut réduire les frais de réseau pour les bourses de 30 %.

Le document technique Github pour le BIP : 340 Titre : Schnorr Signatures pour le secp256k1 est en ligne sur GitHub.

Un pas vers la protection de la vie privée des Bitcoins

Si les médias grand public présentent souvent le bitcoin comme une monnaie anonyme qui ne peut être tracée, ce n’est pas le cas. En raison du fait que Bitcoin est un livre public ouvert, toutes les transactions sont publiques et peuvent être examinées à l’aide d’un explorateur de blocs. Les sociétés d’analyse de chaînes de blocs telles que Chainalysis sont expertes dans le traçage des transactions de chaînes de blocs et dans la mise en relation avec l’identité des personnes privées. Si les nouveaux changements ne transformeront pas Bitcoin en une monnaie véritablement intraçable, Taproot représente une étape importante vers la protection de la vie privée.

Bien que la mise à jour ne soit pas spécifique à la vie privée, elle améliorera la fongibilité de Bitcoin, la propriété essentielle de l’argent qui fait que chaque unité individuelle est indiscernable de toute autre unité. Avec Taproot, tous les paiements se ressemblent, et aucune distinction ne peut être faite entre un paiement envoyé à un

Kraken: De Bitcoin Dip staat op het punt om een stuk erger te worden

Vanaf de laatste tijd is bitcoin niet meer de topmunt van de crypto ruimte. In feite heeft BTC in de afgelopen weken ruwweg $2.000 van zijn prijs verloren en is het van ongeveer $12K naar de lage $10.000 gegaan. Volgens de in San Francisco gevestigde digitale handelsbeurs Kraken kunnen de zaken mogelijk nog veel erger worden voor de nummer één digitale munt van de wereld door marktcapsule.

Kraken: Dingen zullen niet goed zijn deze september

In een recent rapport herinnerde Kraken alle handelaren en investeerders eraan dat september historisch gezien een van de slechtst presterende maanden voor Bitcoin Loophole is. Kraken zegt dat traders zich moeten voorbereiden op een nieuwe dip die BTC ongeveer zeven procent lager zou kunnen zijn dan hij nu al is.

In het rapport stelt Kraken:

Een aantal minder bekende marktdynamieken suggereren dat er waarschijnlijk een toenemende volatiliteit aan de horizon is. Met een bitcoin die het grootste deel van het jaar minder goed presteert dan het gemiddelde maandelijkse rendement, zouden we rendementen onder de zeven procent kunnen zien. De volatiliteit op jaarbasis keerde terug naar het gemiddelde na een daling van slechts 15 procent, terwijl Amerikaanse aandelen bleven stijgen. Dit viel samen met een meerjarig dieptepunt voor de dominantie van de bitcoin en een recordaantal bitcoin-eenheden dat meer dan een jaar onaangeroerd bleef.

Tot nu toe, alleen al in de afgelopen weken, wordt geschat dat de bitcoin ongeveer 70 miljard dollar van zijn prijs heeft verloren. Wat vreemd is, is dat Augustus van 2020 de hoogste maand Augustus in meer dan 35 jaar was voor activa zoals aandelen in de hele wereld. Veel van deze activa stegen uiteindelijk naar hoogtepunten van alle tijden, hoewel Kraken zelfs waarschuwt dat de dingen potentieel slecht konden gaan in de ruimte van de voorraadhandel.

Het rapport legt uit:

De aandelen zijn relatief duur en kunnen de komende maanden goedkoper worden. Een dergelijke correctie zou een impact kunnen hebben op de bitcoin-prijs en de bredere crypto-markt.

Vaak wordt aangenomen dat voorraden en bitcoin gecorreleerd zijn, wat betekent dat als de voorraden in de komende weken zouden zinken, bitcoin waarschijnlijk niet al te ver achter zou liggen. Bovendien is de dominantie van bitcoin in de crypto ruimte de afgelopen acht maanden verzwakt, waarbij verschillende altcoins – zoals Chainlink (LINK) – zich een weg omhoog hebben gebaand naar de financiële ladder om bitcoin als de primaire cryptocurrency uit te dagen.

Kraken bood echter een sprankje hoop in het rapport, zo stelde hij:

Zolang deze trend zich voortzet, zouden we een eventuele rotatie terug kunnen zien in bitcoin te midden van een terugwinning van dominantie.

Een duik onder de $10K is niet uit de gewone

Simon Peters van e-Toro roem is ervan overtuigd dat een druppel onder de $10.000 niet te veel van de muur zou zijn voor bitcoin. In een interview noemt hij:

Gegeven dat we nog geen significant trendomkeerpatroon hebben gezien op de kleinere chart timeframes, is een neerwaartse piek onder $10.000 niet uitgesloten… Als we een dagelijkse kaars onder $10.000 zien komen, dan zal het pessimisme natuurlijk kruipen. Echter, zolang we boven die drempel blijven, blijf ik bullish.